Blogi

  • Kaikki
  • Arkisto
  • Yleinen

Rakentamisen säädöksiä sujuvoitettu, mutta miten helpotuksia käytetään?

Uuden Suomen Puheenvuoro

Norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea sekä yritysten toimintaa keventämällä ja uudistamalla sääntelyä. Sujuvoittamistyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat.

Asumisen ja rakentamisen sääntely on Suomessa ollut raskasta. Se on hidastanut tai jopa estänyt rakentamista ja nostanut kustannuksia. Uudistunut rakentamismääräyskokoelma tuli voimaan tämän vuoden alusta ja yksittäisiä vaatimuksia on nyt puolet vähemmän kuin aikaisemmin. Velvoittavat vaatimukset ja suosituksina annetut ohjeet on erotettu selkeästi toisistaan. Rakentamisen laatuvaatimuksista ei kuitenkaan tingitty.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin …

Lue lisää

Tuleeko lintuja?

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Monet ihmiset odottavat kevättä, kun luonnossa tapahtuu päivittäin uutta. Lintuja seuraaville kevään eteneminen tarkoittaa yhä uusia ja uusia lintuja, jotka ilmestyvät talven jälkeen pesimämaisemiinsa.

Viime päivinä olemme kuulleet huolestuttavia uutisia lintujen hupenemisesta. Ranskassa viljelysmaiden lintujen kannat ovat pudonneet kolmannekseen ja niittykirvinen vähentynyt jopa 70 prosenttia. Hyönteismyrkkyjen käytön myötä hyönteisiä eli ruokaa linnulle on vähemmän.

Myös Suomen peltolinnut ovat taantuneet noin kolmanneksen neljän vuosikymmenen aikana. Olen itsekin kirjannut lintuhavaintoja noin 40 vuoden …

Lue lisää

Ratkaisuja muoviongelmaan

 

Uutisvuoksi

Muovijätteen haittavaikutus ympäristölle ja eläimistölle on kiistaton. Suomi tekee töitä sekä EU-tasolla että kansallisesti tämän ongelman ratkaisemiseksi. Poliittisilla päätöksillä voimme ohjata yritystoimintaa. Myös kuluttajat alkavat vaatia ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja. Meidän on päästävä pois kertakäyttökulttuurista.

Muovien kertakäyttöön voimme törmätä niin arjessa kuin lomalla. Suomessa pantilliset muovipullot ovat yleisiä ja kierrätys toimii hyvin. Muovikassien kertakäyttöä vähennämme kauppaliikkeiden kanssa tehdyllä sopimuksella tuloksellisesti. Myös meillä muovien kierrätystä pitää parantaa ja tähän etsimme uusia konsteja.

Yli puolet maailman meriin päätyvästä muovijätteestä on …

Lue lisää

Uudistetaan perhevapaat perheiden ehdoilla

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Perhevapaauudistus tarvitaan tukemaan perheiden arkea. Perhevapaita ei saa uudistaa leikkaamalla, vaan kehittämällä niitä nykyistä paremmaksi ja joustavammaksi. Valmistelussa ollut uudistus olisi heikentänyt etenkin pienituloisten ja monilapsisten perheiden asemaa, kun kotihoidontukea olisi leikattu ja sisaruskorotukset poistettu. Onneksi tämän ei annettu tapahtua.

Noin 90 % perheistä saa jossain vaiheessa kotihoidontukea. Näitä perheitä on ympäri Suomen, niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Poliittisessa keskustelussa pohditaan periaatteellisia näkemyksiä perheestä, tasa-arvosta, valtion tehtävistä ja kasvatuksesta, mutta käytännössä …

Lue lisää

Kolmas kerta toden sanoo?

Uutisvuoksi

Suomi on jättänyt YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolle hakemuksen Geoparkin eli Geopuiston perustamisesta Saimaalle. Hakuprosessissa arvioidaan alueen geologisia arvoja ja sitä, minkälaiset valmiudet Geopark-hallinnolla on luoda kestävää yritystoimintaa ja palveluja. Olen siinä käsityksessä, että edellytykset hakemuksen hyväksymiselle ovat olemassa, vaikka kriteerit ovat tiukat.

Geopark-verkoston ensisijaisena tavoitteena on kansainvälisesti merkittävän geologisen perinnön säilyttäminen ja esittely. Geopark-aluetta ja -statusta voidaan –ja tuleekin käyttää- luontomatkailun tai muun kestävän yritystoiminnan vauhdittamiseen. Kiinnostus geomatkailuun on maailmalla kasvussa.

Saimaa on upea elinympäristö, …

Lue lisää

Kiertotaloudella muoviongelman kimppuun

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Aiemmin lähes ihmeaineena pidetystä muovista on tullut yksi suurista ympäristöongelmistamme. Vääriin paikkoihin päätyessään muovijätteet pilaavat ympäristöä sekä tappavat vesissä kaloja, lintuja ja nisäkkäitä.

Muovituotteiden laajamittainen valmistus alkoi 1950-luvulla ja maailmanlaajuisesti muovin kulutus kasvaa yhä. Vuonna 2014 muoveja valmistettiin yli 300 miljoonaa tonnia ja vuonna 2050 määrän arvioidaan olevan jopa 1,2 miljardia tonnia. Myös muovien tuotekehitys on ollut moninaista. Sitä käytetään keveiden ja kestävien pakkausten, astioiden ynnä muiden tuotteiden valmistamisen lisäksi …

Lue lisää

Lisää ja edullisempia opiskelija-asuntoja

Suomenmaa

Opis­ke­li­joi­den asun­to­pu­la on jat­ku­nut pit­kään. Vain noin kol­man­nek­sel­le opis­ke­li­jois­ta on tar­jol­la koh­tuu­hin­tai­nen opis­ke­li­ja-asun­to. Pa­hin ti­lan­ne on kas­vu­kes­kuk­sis­sa.

Opis­ke­li­ja-asun­to­ja tar­vi­taan li­sää. Sa­mal­la kun en­tis­tä use­am­pi opis­ke­li­ja pää­see eri­tyi­ses­ti hei­dän tar­pei­siin­sa ra­ken­net­tuun asun­toon, hel­pot­tuu ylei­nen pai­ne vuok­ra-asun­to­mark­ki­noil­la.

Juha Si­pi­län hal­li­tus on pur­ka­nut ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää by­rok­ra­ti­aa. Ta­voit­teem­me on alen­taa ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Li­säk­si eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­ja-asun­toi­hin olem­me koh­dis­ta­neet kak­si sel­väs­ti kus­tan­nuk­sia las­ke­vaa toi­mea: es­teet­tö­myyt­tä vaa­di­taan vain 5 pro­sen­til­ta asun­nois­ta ja mi­ni­mi­ko­ko voi ol­la 16 ne­li­ö­met­riä ylei­sen 20 ne­li­ön si­jaan.

Es­teet­tö­myys on …

Lue lisää

Yksinäisyys syö miestä ja naista

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 400 000 henkilöä Suomen aikuisväestöstä tuntee olonsa yksinäiseksi. Lapsista ja nuorista peräti noin joka kymmenes kärsii voimakkaasta ja jatkuvasta yksinäisyydestä. Nuo luvut ovat aivan liian suuria, vaikka Euroopan mitassa suomalaisten yksinäisyyden tuntemus on toisiksi pienintä.

 

Yksinäisyys on ihmiselle elämänlaatua heikentävä asia. Se on huolestuttavaa myös kansanterveyden näkökulmasta, koska …

Lue lisää

Climate action takes place today

Helsinki Times

When I was a boy Finnish winters used to be cold and snowy. A white Christmas was more of a rule than an exception. Today, things have turned the other way around, at least in the Helsinki region: winters have gradually become rainy and warmer than before. However, globally we are among the very fortunate ones – it can be annoying to walk dark and rainy streets for months but that is nothing compared …

Lue lisää

Sotea ei voi jättää tekemättä

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

 

Suomalaiset ovat turhautumiseen asti odottaneet sote-uudistuksen valmistumista. Koko uudistuksen idea on taata suomalaisille yhdenvertaiset julkisesti järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Kun vastuu palvelukokonaisuudesta on yhden järjestäjän käsissä, loppuu ihmisten pompottelu. Hoitoketjut tulevat ehjiksi. Palveluita tuottavat niin yksityiset yritykset kuin julkiset toimijat, kuten nykyisinkin.

 

Lue lisää

1234...