Kansanedustaja.

Hei, olen Kimmo. Olen maatalous- ja ympäristöministeri sekä luomuyrittäjä Ruokolahdelta. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja metsänhoitaja. Harrastan jalkapalloa ja lintuja.

  • Muutos on uuden hallituksen politiikan ja toiminnan avainsana

Uusimmat kolumnit

Mitkä puheenaiheet polttelevat.

Ammatillisen koulutuksen uudistus tehdään paikallisesti

Uutisvuoksi

Ammatillisesta koulutuksesta on muotoutunut vuosikymmenten saatossa monimutkainen ja nykytarpeisiin nähden osin tehoton koulutusjärjestelmä. Nyt käynnistetyn uudistuksen taustalla on työelämän muutos, teknologian kehittyminen sekä tiedon lisääntyminen. Koulutuksen on vastattava nykyisen ja tulevan yhteiskunnan tarpeita entistä paremmin. Jatkossa on saatava vähemmällä enemmän aikaan.

Jatkossa ammatillinen koulutus on nopeampaa, joustavampaa ja sitä voidaan muokata paremmin opiskelijan sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeita vastavaksi. Suurin muutos on laajentaa työssäoppimista uuden koulutussopimusmallin mukaisesti. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen.
Myös työsuhteessa tapahtuva oppisopimusjärjestelmä …

Lue lisää

Kosteus- ja homeongelman ratkaisuun tarvitaan kaikkia

Suomenmaa

Kostuneet ja homehtuneet rakenteet aiheuttavat sisäilmaongelmia julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa ympäri Suomea. Sisäilman huono laatu haittaa monien elämää.

Suomen kiinteistöistä yli puolet on rakennettu 1960-80-luvuilla. Suuri syy home- ja muihin sisäilma-ongelmiin on rakennuskannan vanheneminen ja viivästyneet peruskorjaukset. Muita syitä ovat mm. kyseisen aikakauden huonolaatuinen rakentaminen ja rakennusten huoltotoimenpiteiden puutteet sekä virheet monissa peruskorjaushankkeissa. On aika ryhtyä toimiin ja monissa kunnissa näin onkin jo tehty.

Rakentamisvaatimukset uusitaan Ympäristöministeriössä tällä hallituskaudella hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Rakentamista koskevien säädösten uudistuksessa ei …

Lue lisää

Suomalaista sianlihaa Shanghaihin

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymensanomat

Viime viikolla Atria kertoi saaneensa virallisen vahvistuksen sianlihan vientiluvan saamisesta Kiinaan. Atrian Nurmon tehdas oli ensimmäinen suomalainen tuotantolaitos, jolle Kiinan viranomaiset myönsivät luvan sianlihan viennille.

Uutinen on toivottu erityisesti suomalaisen sikaketjun, mutta myös laajemmin elintarvikeviennin ja kansantalouden näkökulmasta. Vientipotentiaali on valtavan suuri, kun otetaan huomioon että kiinalaiset kuluttavat noin puolet maailman sianlihasta, ja luvut kasvavat elintason noustessa. Uskon vakaasti, että tämä säteilee uusia työpaikkoja elintarviketeollisuuteen sekä parempaa tuottajahintaa pitkään vaikeuksissa olleille sianlihan tuottajille.

Sianlihan …

Lue lisää