cabbage

VALTIOLAINSÄÄDÄNNÖT MAATALOUDEN KASVUN EDISTÄMISEKSI

Asetusten ja lakien lukumäärä on kasvanut merkittävästi, mikä määrää maatalouden kasvuvauhdin Arkansasissa. Lakit vaikuttavat yleensä työnantajiin ja työntekijöihin, ja molemmat saivat muistaa useita näistä laista ja siitä, miten he nauttivat niistä. Näiden lakien säännöllinen tarkistaminen on välttämätöntä, kun otetaan huomioon se tosiasia, että maatalous voi olla merkittävä osa taloutta.

Puistojen ja matkailun osaston raportti osoittaa, että noin 20 miljoonaa Arkansasissa vierailevaa matkailijaa kuluttaa yli 4 miljardia dollaria vuodessa. Yliopiston maatalousosaston mukaisesti pelkkä maatalous muodostaa 20 prosenttia valtion BKT: sta. Valtion lait vaikuttavat myös näiden tuotteiden käsittelyyn ja myyntiin.

Maatilamatkailu Arkansasissa


Maatilamatkailuteollisuus voi olla valtava tulonsaaja valtioille, jotka ovat toteuttaneet ne, mukaan lukien Kentucky, Tennessee, Kansas ja Indiana. Nämä valtiot ovat tunnustaneet maatalouden teollisuudeksi ja luoneet asianmukaisen organisaatiorakenteen tavoitteenaan toteuttaa suunnitelmia kehittää maatalouden matkailualaa koko osavaltiossa.

Maataloutta edistävien lakien hyväksyminen parantaa merkittävästi teollisuuden roolia valtion taloudessa. Niin kauan kuin Arkansasilla on maa-, inhimillisiä ja akateemisia resursseja, valtio ei ole vielä toteuttanut elinkelpoista maatalouden matkailualaa. Muiden osavaltioiden toimittamien mallien käyttö voi auttaa Arkansasia toteuttamaan ohjelmia, jotka edistävät maatalouden matkailualaa.

Hallituksella on liittovaltion lain mukaan perustettuja Checkoff-ohjelmia palvelemaan tiettyjen hyödykkeiden tuottajia. Ohjelma kerää varoja tuottajilta sellaisten hankkeiden tukemiseen kuin mainontastrategiat, ravitsemuskoulutusohjelmat ja sadonparannustutkimus. Arkansasilla on useita tarkistusohjelmia, jotka suojaavat jäsenen kiinnostusta myös teollisuuden vuoksi. Arkansasissa on myös samanlaisia ​​tarkastusohjelmia, jotka kattavat eri viljelykasvit ja kotieläintuotannon.