apricots-harvest

Maatalouden viimeaikainen työllisyys

Maatalousalan käyttöastetta koskevat tilastot vuoteen 1995 asti olivat liian positiivisia. esimerkiksi maataloustuotannon ja jalostuksen laajentaminen valtion sisällä vuonna 1995 johti 337 868 työntekijän käyttöön. Luku oli 24 prosenttia valtion koko työpaikoista.

Maatalouden tuotanto

Maatalouden tuotanto- ja jalostussektori lisäsi saman vuoden aikana valtion talouteen noin 13 miljardia dollaria. Tämä luku oli noin 25 prosenttia valtion koko lisäarvosta. Maatalousalan työntekijöiden palkkojen yhteenlaskettu arvo oli 8,1 miljardia dollaria. Tämän osuus oli vuonna 1995 neljäsosa kaikista työntekijöiden tuloista.

Tilastot osoittavat, että suurin osa talouteen lisätyistä rooleista tänä aikana kuului maatalouden, teollisuuden ja kaupan aloille. maatalouden laajentuminen Arkansasissa ja siten koko kansakunta riippuu elintarviketeollisuudesta. Vuodesta 1995 noin 40 prosenttia hyödyllisestä lisäyksestä valtiolle valmistuksen kautta tuli maataloustuotteiden jalostuksesta. Talous on sitoutunut voimakkaasti maatalouteen ja luonnonvaroihin.

Maatalousala viime vuosina

Bbruttokansantuotteen kasvu oli 3, 6 prosenttia vuoden 2015 ensisijaisen vuosineljänneksen ja vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen välillä. Tämä oli merkittävä kasvu verrattuna kahteen prosenttiin, jotka olivat vallinneet sisällä viime vuosina. Oli kuitenkin todettu, että maataloudella ei ollut suurta osaa tämän kasvun aikana, vaan osuus oli vain 0,6 prosenttia. Tämä tarkoitti sitä, että jos maatalouden ulkopuolelle jätettäisiin, vuotuinen kasvuvauhti olisi edelleen 3,0 prosenttia – mikä on edelleen suuri kasvu verrattuna edellisen vuosineljänneksen kahteen .0 prosenttiin.

Vuoden 2015 BKT: n reaalikasvu osoitti, että valtion vahvimmat sektorit olivat melkein samanlaisia ​​kuin valtakunnallisen kasvun. Maatalouden lisäksi alat, jotka vaikuttivat merkittävimmin valtion ja kansakunnan taloudelliseen prosessiin vuonna 2015, olivat tiedotus, vähittäiskauppa, terveydenhuolto ja rakentaminen.