Tuleeko oikeus lisätuloihin kaikille työttömille?

Keskustan eduskuntaryhmän teki helmikuussa lakialoitteen, jossa työttömille annetaan mahdollisuus ansaita 300 euroa kuussa ilman työttömyysturvan leikkaamista. Tämä mahdollistaisi työttömille myös lyhytaikaisen työn vastaanoton.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt toteuttivat Keskustan esityksen. Työttömät saavat mahdollisuuden pieniin lisätuloihin ilman, että tuet leikkautuvat.

Nyt on kuitenkin epäselvää kuinka suuresta työttömyysturvan suojaosasta on päätetty ja keitä työttömiä suojaosa koskee.

Hallituksen päättämässä rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että "kannustinloukkujen purkamiseksi otetaan työttömyysturvassa käyttöön työtulojen suojaosuus". 400 euron kuukausittainen raja mainitaan kuitenkin vasta seuraavassa kohdassa, joka käsittelee asumistuen tuloharkintaa.

Työmarkkinajärjestöjen tervetulleessa sopimuksessa puolestaan todetaan, että sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa.

Työttömien keskuudessa on syntynyt huoli ja vilkas keskustelu siitä, koskeeko oikeus varmasti kaikkia työttömiä. Miten käy työmarkkinatuelta pudonneille? Miten käy ansiosidonnaiselta pudonneille?

Keskusta on lähtenyt siitä, että esityksemme koskee kaikkia työttömiä. Työmarkkinatuella olevat ovat usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja kipeimmin lisätulojen tarpeessa. Toisaalta juuri työttömäksi jääneille on työkyvyn ylläpidon kannalta tärkeää, että mahdollisuus lisätienesteihin taataan myös ansiosidonnaisella työttömyysturvalla.

Hallituksen ja järjestöjen on syytä pikaisesti kertoa, kuinka suuri suojaosa on ja keitä kaikkia se koskee.

Jaa juttu SoMessa: