Suurtyöttömyyden hillitsemiseen tarvitaan tekoja, ei pehmeitä puheita

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen SAK:n tilaisuudessa Kouvolassa 13.9.2014

Keskusta teki viime toukokuussa muun opposition tukemana hallitukselle välikysymyksen Suomen työttömyystilanteesta. Työttömyys oli tuolloin 9,5 prosenttia, korkein kymmeneen vuoteen. Kaikkiaan työtä vailla oli 400 000 suomalaista.

Silloisen pääministerin ja Kokoomuksen puheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan työttömyys oli kasvanut Suomessa vain maltillisesti ja että taloudessa on nähtävissä käänne. SDP:n työministeri Lauri Ihalainen sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa, että työttömyysluvut ovat menossa parempaan suuntaan.

Nyt työttömiä on jo 450 000, eniten viiteentoista vuoteen. Uusimpien tietojen mukaan työttömyys koskettaa suoraan tai perheenjäsenen kautta jo lähes miljoonaa suomalaista. Toimeentulo-ongelmia on 800 000 suomalaisella. Voi kysyä, miten hallituksessa nyt suu pannaan.

Huolestuttavaa on, että nuorten ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen pahentuneet. Tästä osoitus on esimerkiksi VTV:n kuluvalla viikolla julkaisema selvitys hallituksen nuorisotakuusta. Lisäksi kehitys kärjistyy Suomen sisällä – joissain osissa maata työttömyysluvut ovat jo 1990-luvun lamavuosien tasolla. Jatkuva pakotteiden kierre todennäköisimmin entisestään pahentaa työttömyyttä.

Suurtyöttömyys – ja sellainen Suomessa on – ei korjaannu ministeriaitiosta pehmeitä puhumalla.

Kolme vuotta hallitukselta on odotettu ratkaisuja Suomen suunnan muuttamiseksi sekä työllisyyden ja talouden kohentamiseksi, mutta niitä ei ole tullut. Elokuun budjettiriihessä hallitus keskittyi muihin asioihin, lähinnä päähallituspuolueiden Kokoomuksen ja SDP:n yrityksiin minimoida tappiot tulevissa eduskuntavaaleissa.

Hallitus on luvannut suomalaisille alentaa työttömyyden viiteen prosenttiin ja nostaa työllisyyden 72 prosenttiin vaalikauden aikana. Molemmista erkaannutaan koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi. Hallituksen politiikkaa johtavalta pääministeriltä ei ole kuultu, miten nämä lupaukset aiotaan toteuttaa. Vaalikautta on vielä useampi kuukausi jäljellä.

Keskusta järjestää myöhemmin syksyllä laajan työllisyyskeskustelun. Sen tavoite on yksinkertainen: saada aikaan ratkaisuja, joilla talous saadaan kasvuun ja ihmisille saadaan töitä. Suomeen tarvitaan 200 000 työpaikkaa tulevina vuosina, jotta palvelut voidaan turvata ja velkaantuminen kestävällä tavalla lopettaa. Tartuimme toimeen, koska pääministeri ei jostain syystä tarttunut useasti toistamaamme esitykseen hallituksen, opposition, keskeisimpien järjestöjen ja muiden tahojen työllisyysneuvonpidosta.

Keskusta esittää nopeina ratkaisuina edelleen verokannuste- ja sääntelynpurkupakettia työllistäville pienille ja keskisuurille yrityksille sekä kotimaisen työllistävän energian kilpailukyvyn parantamista.

Turpeen ja puuhakkeen vero- ja tukitasot tulisi palauttaa vuoden 2012 tasolle. Keskustan esittämä viiden prosentin yrittäjävähennys kannustaisi pieniä ja keskisuuria yrityksiä työllistämään ja investoimaan sekä asettaisi ne verotuksellisesti samalle viivalle yhteisöveronalennuksesta hyötyneiden suuryritysten kanssa.

Yksinyrittäjille Keskusta esittää tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Tuki voidaan rahoittaa budjetin työllisyysmäärärahoilla, joita hallitus pahentuneesta työttömyydestä huolimatta on jättänyt käyttämättä. Keskusta kannustaisi myös palkkatyöstä työttömäksi jääneiden siirtymistä yrittäjäksi esimerkiksi jatkamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa määräajaksi.

Jaa juttu SoMessa: