Ihmisten palvelut turvataan

 

Parlamentaarisen ohjausryhmän esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta mahdollistaa ihmisten tarvitsemien palvelujen turvaamisen koko Suomessa.

 

Perusterveydenhuolto voidaan laittaa kuntoon ja sen, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon väliset raja-aidat poistaa. Esitys on eduskuntapuolueiden puheenjohtajien aiemmin tänä vuonna tekemän sopimuksen mukainen.

 

Esityksessä tukeudutaan olemassa oleviin rakenteisiin. Perustana on kuntien välinen yhteistyö. Esitys mahdollistaa alueellisten erityispiirteiden huomioimisen. Tätä Keskusta on koko kuluneen vaalikauden tähdentänyt. Tärkeää on, että kuntien ja alueiden oma tahto voi toteutua lain valmistelun edetessä. Ratkaisu mahdollistaa erilaiset palvelujen tuotantomuodot – siis siten myös yksityisen ja kolmannen sektorin mukanaolon.

 

Esitys ei ole valmis. Se antaa puitteet uudistukselle, jonka onnistumisessa kesäkauden jälkeen alkavalla kuntien lausuntokierroksella on ratkaisevan tärkeä merkitys.

 

Keskusta järjestää elo-syyskuussa myös kaikissa maakunnissa puolueena kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Myös palveluja tarvitsevien tavallisten ihmisten mielipiteitä on vihdoin kuunneltava.

Jaa juttu SoMessa: