Blogi

  • Kaikki
  • Arkisto
  • Yleinen

Paikallistuntemus voimavaraksi

Etelä-Saimaa

Eilen vahvistin Ympäristöministeriössä Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan. Se oli ensimmäinen vahvistuspäätös ministeriksi nimittämiseni jälkeen. Edessä on vielä niiden maakuntakaavojen hyväksyminen, jotka ovat tällä hetkellä ministeriössä vahvistettavana ennen uuden lain voimaantuloa ensi vuoden alussa.

Uuden lain myötä maakuntakaavojen vahvistamisesta ministeriössä luovutaan ja päätösvalta siirtyy maakuntaliitoille. Päätöksen teko siirretään lähemmäs ihmisiä ja siinä korostuu jatkossa paikallistuntemus.
Siitä oli suuri hyöty, kun pohdin kotimaakunta Etelä-Karjalankin maakuntakaavaa. Se, mikä Helsingistä käsin saattaa näyttää yhdyskuntarakenteen hajauttamiselta, voikin paikallisella silmällä eheyttää yhdyskuntarakennetta. Keskusta-alueiden ulkopuolisten …

Lue lisää

Tiloilla tukala syksy

Suomenmaa

Maatiloilla on meneillään poikkeuksellisen hankalat ajat. Maitokiintiöiden poisto EU:ssa, Venäjän vastapakotteiden tuoma maataloustuotteiden vientikielto sekä viljelyolosuhteiltaan vaikea vuosi ovat ajaneet maatilat talousvaikeuksiin. Myös EU:n ohjelmakauden muutos ja sen myötä myöhäisempi maataloustukien maksuaikataulu on tuottanut maksuvalmiusongelmia monille tiloille. Vaikka maksuaikataulu oli tiedossa jo keväällä ja siitä tiedotettiin, tilojen ei ole ollut helppo reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Onneksi Euroopan komissiolta saatiin neuvottelujen jälkeen lupa nostaa luonnonhaittakorvauksen ennakoiden määrää 75 prosentista 85 prosenttiin. Nämä ennakot Suomi maksoi maatalousyrittäjilleen lokakuun …

Lue lisää

Lupa-asioita sujuvammaksi

Uutisvuoksi

Hallitus aikoo purkaa normeja kaikilla hallinnonaloilla. Normien purkamisessa ei kuitenkaan heikennetä ympäristön tilaa tai poisteta oikeusturvaa. Kyse on menettelyjen sujuvoittamisesta. Joissain tilanteissa luvanhakija joutuu hakemaan montaa eri lupaa sekä täyttämään vielä monen eri lain velvoitteet. Tällaisissa tapauksissa pyritään sujuvoittamisen lisäksi myös yhdistämään eri lupia.

Ympäristöministeriössä on jo käynnistetty monia lainsäädäntöhankkeita, joissa tätä viedään eteenpäin. Ympäristönsuojelulakia ollaan uudistamassa. Tarkastelun alla on mm. eläinsuojien ympäristöluvitus. Nyt selvitetään voitaisiinko lupakynnystä nostaa eli voisiko osa nyt luvanvaraisista eläinsuojien rakentamisista tapahtua …

Lue lisää

Biotaloudesta kestävää kasvua ja hyvinvointia

Suomenmaa

Hallitus on asettanut strategiseksi tavoitteekseen, että Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Nämä tavoitteet pystytään saavuttamaan hyödyntämällä uusiutuvien raaka-aineiden ja kiertotalouden mahdollisuudet tuotesuunnittelussa, raaka-aineiden ja ravinteiden kierrätyksessä, materiaalitehokkuudessa ja sivuvirtojen jatkojalostuksessa sekä panostamalla puhtaaseen uusiutuvaan energiaan.

Elinvoimainen maaseutu on luonnonvarojen ja biotalouden kasvun elinehto. Biotalouden pohja on suomalaisella maaseudulla ja maa- ja metsätilat ovat maaseudun asutuksen ja elinkeinojen runko. Hallituksen biotalouspaketissa tärkeä osa onkin …

Lue lisää

Mustikkametsässä kuhisee

Uutisvuoksi

 

Metsämarjojen ja sienten poimiminen kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Aina uudet ikäluokat innostuvat keräämään metsän antimia.

Viime vuosina moni mustikkaan lähtenyt on törmännyt metsässä ulkomaalaisiin marjanpoimijoihin. Suomalaisten into kaupalliseen poimintaan on hiipunut ja marjoja saadakseen suomalaiset marjayritykset järjestävät poimijoita metsiin ulkomailta. Pääosa poimijoista tulee Ukrainasta ja Thaimaasta.

Marjanpoiminta kaikissa metsissä kuuluu jokamiehen oikeuksiin. Ne ovat hieno suomalainen sopimus siitä, että luonnosta voivat nauttia kaikki. Jokamiehen oikeuksiin kuuluu kuitenkin aina …

Lue lisää

Tiilikainen: Sujuvoittamistyö on alkanut

Suomenmaa

Kansalaisten arkea ja kansalaistoimintaa halutaan helpottaa. Yritystoimintaa ja investointeja jarruttavat pitkät lupaprosessit ovat perkauksen alla.

Maatalouden sääntelyä järkevöitetään, samoin rakentamisen sääntelyä kevennetään jo kustannustenkin karsimiseksi.

Lisäksi tervettä ja reilua kilpailua on lisättävä  ja tarkasteltava kaupan alan esteitä ja hidasteita ennakkoluulottomasti.

 

Sääntelyn purkutyö on jo alkanut. Kesän aikana toimintasuunnitelmia on hiottu ja elo-syyskuussa käytännön työ alkaa toden teolla.

Maakuntakaavoja ei jatkossa enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakunnat päättävät niistä itse.

ELY-keskusten rooli muuttuu enemmän konsultoivaksi, kun  kunnille siirretään esimerkiksi rakentamisen poikkeamisluvista päättäminen.

Kuntien …

Lue lisää

Tangomarkkinoiden avajaispuhe 9.7.2015

Hyvät tangon ystävät,

 

On ilo olla avaamassa tangomarkkinoita ja todistamassa uuden tangokuningattaren kruunajaisia.

Seinäjoen tangomarkkinat on yksi tunnetuimmista ja suurimmista kesän kulttuuritapahtumista. Tätä iltaa on odotettu.

Tangomarkkinoiden arvot ovat Tunnelmallisuus, Vaikuttavuus ja Kestävä kehitys

 

Tunnelmallisuus – siitä pitävät huolen tänä iltana upeat finalistit ja te hyvä yleisö.

Vaikuttavuus – sitä Tangomarkkinoilla ja täällä kruunatuilla kuninkaallisilla on ollut vuosikymmenten ajan suomalaiseen musiikkiin ja lavakulttuuriin.

Kestävä kehitys – siitä haluan maatalous- ja ympäristöministerinä sanoa muutaman sanan yleisemmin.

 

Taloudellisesti kestävä kehitys tarkoittaa, että tulot ja …

Lue lisää

Päätösvaltaa lähemmäs ihmistä

Uutisvuoksi

Sipilän hallituksen ohjelma lupaa kunnille ja maakunnille lisää päätösvaltaa. Maakuntakaavoja ei jatkossa enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakunnat päättävät niistä itse. ELY-keskuksilta siirretään kunnille esimerkiksi rakentamisen poikkeamisluvista päättäminen. Kuntien päätösvalta vahvistuu myös vapaa-ajan asuntojen muuttamisessa vakituiseen käyttöön.

“Nyt jos koskaan tarvitaan ennakkoluulottomia osallisuuden muotoja kuntademokratiaan.”

Päätösvalta otettaneen maakunnissa ja kunnissa hyvillään vastaan. Vallan mukana siirtyy myös vastuu, ja hankaliakin päätöstilanteita tulee varmasti eteen.

Hallitus on luvannut myös …

Lue lisää

Jatkuvat sateet ylivoimainen este kylvöille

 

Sateinen kevät kiristää viljelijöiden pinnaa. Kylvöt myöhästyivät ja paikoin jatkuvat sateet ovat estäneet kylvöt miltei kokonaan. On suuri uhka, ettei kylvöjä pystytä saattamaan loppuun peltojen märkyyden takia tukiehtojen mukaiseen määräaikaan eli kesäkuun loppuun mennessä.

Huomenna 15.6 viljelijällä on viimeinen mahdollisuus muuttaa tukihakemuksiaan, jos hän arvioi, ettei alkuperäisiä suunnitelmia pysty toteuttamaan. Maaseutuvirasto tiedotti perjantaina, miten viljelysuunnitelmien muutos vaikuttaa eri tukiin. Nämä vaikutukset viljelijän kannattaa vielä kerrata ennen muutosten tekoa.

Jos alkuperäisiä tai muutettuja suunnitelmia ei pystykään toteuttamaan kesäkuun …

Lue lisää

Sipilän hallitus

Uutisvuoksi

Suomi sai perjantaina uuden hallituksen, kun pääministeri Juha Sipilän johtama neljäntoista ministerin joukkue aloitti työnsä.

Toimin itse maatalous- ja ympäristöministerinä. Kahden ministeriön johtaminen on vaativa, mutta sittenkin ihmisen kokoinen urakka, kun tavoite on yhteinen ja selvä. Uudella hallituksella on vain yksi tehtävä: laittaa Suomi uudistamalla kuntoon. Kysymys on hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta.

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. Tärkeintä on saada talous kasvuun ja ihmisille töitä. Päätökset laman ja suurtyöttömyyden nujertamiseksi ovat vielä omissa käsissämme. Jos päätöksiä ei nyt tehdä ja toteuteta, …

Lue lisää

...3456...