Blogi

  • Kaikki
  • Arkisto
  • Yleinen

Maakuntien Suomi – alueiden Eurooppa

Etelä-Saimaa

Suomeen perustetaan vuoden 2019 alussa 18 itsehallintoaluetta. Alueet perustetaan nykyisen maakuntajaon mukaan. Alueen asukkaat valitsevat maakuntapäättäjät suorilla vaaleilla.

Asukkaiden ja yritysten lähellä toimiva hallinto tekee Suomesta tasapainoisen ja vahvistaa alueiden elinvoimaa. Siirrymme kohti eurooppalaista kolmiportaista hallintoa. Hallinnon moniportaisuus ja päällekkäisyys vähenevät.

Paikallisuuden korostaminen ei ole peräisin pelkästään Keskustan puolueohjelmasta. Paikallislähtöistä lähestymistapaa on toteutettu EU:ssa pitkään. Siinä tähdätään osallistavampaan, älykkäämpään ja kestävämpään, moninaisten alueiden Eurooppaan.

Painopisteiksi on …

Lue lisää

Eksote on edellä

Imatralainen
Lappeenrannan Uutiset

Suomen maakuntiin perustetaan 18 itsehallintoaluetta vuoden 2019 alussa. Ne saavat tehtäväkseen myös sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaisuuden järjestämisen. Kaikissa maakunnissa tavoitellaan siis sitä, mitä Eksote on tehnyt jo useamman vuoden.

Eksotenkin palveluissa on tietysti parantamisen varaa. Muuhun maahan verrattuna kuitenkin palveluiden laatu ja saatavuus on hyvä ja tämä on onnistuttu tekemään selvästi edullisemmin kuin muualla.

Sote-ratkaisulla tavoitellaan säästöjä pitemmällä ajalla. Jo nyt laskelmat osoittavat, että Eksoten tavalla toimiessaan sote-alueilla on 2 miljardin säästömahdollisuus. Kun valtion ohjauksessa vielä …

Lue lisää

Tulos tai ulos

Uutisvuoksi

Suomen 18 maakuntaa saavat alueellisen itsehallinnon vuoden 2019 alusta. Pääosin maakunnat vastaavat myös sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Osa tosin yhteistyössä naapurimaakunnan kanssa, sillä sotealueita muodostetaan 15.

Tämä on hallituksen dramaattisten vaiheiden jälkeen syntynyt päätös. Etelä-Karjalalle uutta on maakunnallinen itsehallinto. Kun Imatra liittyy Eksoteen, on maakunnallinen soteratkaisu meillä jo valmis. Edelläkävijän asema on vahva myös tulevaisuudessa.

Olen työskennellyt neljä vuotta läheisessä yhteistyössä pääministeri Juha Sipilän kanssa. Hänen johtamistapansa on ratkaisukeskeinen. Ensin ongelmiin paneudutaan huolella. Sitten päätetään.

Keskustassa paneuduimme huolellisesti sote-uudistukseen …

Lue lisää

Paikallistuntemus voimavaraksi

Etelä-Saimaa

Eilen vahvistin Ympäristöministeriössä Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan. Se oli ensimmäinen vahvistuspäätös ministeriksi nimittämiseni jälkeen. Edessä on vielä niiden maakuntakaavojen hyväksyminen, jotka ovat tällä hetkellä ministeriössä vahvistettavana ennen uuden lain voimaantuloa ensi vuoden alussa.

Uuden lain myötä maakuntakaavojen vahvistamisesta ministeriössä luovutaan ja päätösvalta siirtyy maakuntaliitoille. Päätöksen teko siirretään lähemmäs ihmisiä ja siinä korostuu jatkossa paikallistuntemus.
Siitä oli suuri hyöty, kun pohdin kotimaakunta Etelä-Karjalankin maakuntakaavaa. Se, mikä Helsingistä käsin saattaa näyttää yhdyskuntarakenteen hajauttamiselta, voikin paikallisella silmällä eheyttää yhdyskuntarakennetta. Keskusta-alueiden ulkopuolisten …

Lue lisää

Tiloilla tukala syksy

Suomenmaa

Maatiloilla on meneillään poikkeuksellisen hankalat ajat. Maitokiintiöiden poisto EU:ssa, Venäjän vastapakotteiden tuoma maataloustuotteiden vientikielto sekä viljelyolosuhteiltaan vaikea vuosi ovat ajaneet maatilat talousvaikeuksiin. Myös EU:n ohjelmakauden muutos ja sen myötä myöhäisempi maataloustukien maksuaikataulu on tuottanut maksuvalmiusongelmia monille tiloille. Vaikka maksuaikataulu oli tiedossa jo keväällä ja siitä tiedotettiin, tilojen ei ole ollut helppo reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Onneksi Euroopan komissiolta saatiin neuvottelujen jälkeen lupa nostaa luonnonhaittakorvauksen ennakoiden määrää 75 prosentista 85 prosenttiin. Nämä ennakot Suomi maksoi maatalousyrittäjilleen lokakuun …

Lue lisää

Lupa-asioita sujuvammaksi

Uutisvuoksi

Hallitus aikoo purkaa normeja kaikilla hallinnonaloilla. Normien purkamisessa ei kuitenkaan heikennetä ympäristön tilaa tai poisteta oikeusturvaa. Kyse on menettelyjen sujuvoittamisesta. Joissain tilanteissa luvanhakija joutuu hakemaan montaa eri lupaa sekä täyttämään vielä monen eri lain velvoitteet. Tällaisissa tapauksissa pyritään sujuvoittamisen lisäksi myös yhdistämään eri lupia.

Ympäristöministeriössä on jo käynnistetty monia lainsäädäntöhankkeita, joissa tätä viedään eteenpäin. Ympäristönsuojelulakia ollaan uudistamassa. Tarkastelun alla on mm. eläinsuojien ympäristöluvitus. Nyt selvitetään voitaisiinko lupakynnystä nostaa eli voisiko osa nyt luvanvaraisista eläinsuojien rakentamisista tapahtua …

Lue lisää

Biotaloudesta kestävää kasvua ja hyvinvointia

Suomenmaa

Hallitus on asettanut strategiseksi tavoitteekseen, että Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Nämä tavoitteet pystytään saavuttamaan hyödyntämällä uusiutuvien raaka-aineiden ja kiertotalouden mahdollisuudet tuotesuunnittelussa, raaka-aineiden ja ravinteiden kierrätyksessä, materiaalitehokkuudessa ja sivuvirtojen jatkojalostuksessa sekä panostamalla puhtaaseen uusiutuvaan energiaan.

Elinvoimainen maaseutu on luonnonvarojen ja biotalouden kasvun elinehto. Biotalouden pohja on suomalaisella maaseudulla ja maa- ja metsätilat ovat maaseudun asutuksen ja elinkeinojen runko. Hallituksen biotalouspaketissa tärkeä osa onkin …

Lue lisää

Mustikkametsässä kuhisee

Uutisvuoksi

 

Metsämarjojen ja sienten poimiminen kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Aina uudet ikäluokat innostuvat keräämään metsän antimia.

Viime vuosina moni mustikkaan lähtenyt on törmännyt metsässä ulkomaalaisiin marjanpoimijoihin. Suomalaisten into kaupalliseen poimintaan on hiipunut ja marjoja saadakseen suomalaiset marjayritykset järjestävät poimijoita metsiin ulkomailta. Pääosa poimijoista tulee Ukrainasta ja Thaimaasta.

Marjanpoiminta kaikissa metsissä kuuluu jokamiehen oikeuksiin. Ne ovat hieno suomalainen sopimus siitä, että luonnosta voivat nauttia kaikki. Jokamiehen oikeuksiin kuuluu kuitenkin aina …

Lue lisää

Tiilikainen: Sujuvoittamistyö on alkanut

Suomenmaa

Kansalaisten arkea ja kansalaistoimintaa halutaan helpottaa. Yritystoimintaa ja investointeja jarruttavat pitkät lupaprosessit ovat perkauksen alla.

Maatalouden sääntelyä järkevöitetään, samoin rakentamisen sääntelyä kevennetään jo kustannustenkin karsimiseksi.

Lisäksi tervettä ja reilua kilpailua on lisättävä  ja tarkasteltava kaupan alan esteitä ja hidasteita ennakkoluulottomasti.

 

Sääntelyn purkutyö on jo alkanut. Kesän aikana toimintasuunnitelmia on hiottu ja elo-syyskuussa käytännön työ alkaa toden teolla.

Maakuntakaavoja ei jatkossa enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakunnat päättävät niistä itse.

ELY-keskusten rooli muuttuu enemmän konsultoivaksi, kun  kunnille siirretään esimerkiksi rakentamisen poikkeamisluvista päättäminen.

Kuntien …

Lue lisää

Tangomarkkinoiden avajaispuhe 9.7.2015

Hyvät tangon ystävät,

 

On ilo olla avaamassa tangomarkkinoita ja todistamassa uuden tangokuningattaren kruunajaisia.

Seinäjoen tangomarkkinat on yksi tunnetuimmista ja suurimmista kesän kulttuuritapahtumista. Tätä iltaa on odotettu.

Tangomarkkinoiden arvot ovat Tunnelmallisuus, Vaikuttavuus ja Kestävä kehitys

 

Tunnelmallisuus – siitä pitävät huolen tänä iltana upeat finalistit ja te hyvä yleisö.

Vaikuttavuus – sitä Tangomarkkinoilla ja täällä kruunatuilla kuninkaallisilla on ollut vuosikymmenten ajan suomalaiseen musiikkiin ja lavakulttuuriin.

Kestävä kehitys – siitä haluan maatalous- ja ympäristöministerinä sanoa muutaman sanan yleisemmin.

 

Taloudellisesti kestävä kehitys tarkoittaa, että tulot ja …

Lue lisää

...3456...