Blogi

  • Kaikki
  • Arkisto
  • Yleinen

Kestävä biotalous hyödyttää ilmastoa

Uutisvuoksi

Stora Enson noin 70 miljoonan euron investointi kasvua tukeviin uudistuksiin Imatran tehtailla vihitään käyttöön tänään perjantaina 3.11.2017. Toteutuksessa on ollut mukana yli 20 yritystä Etelä-Karjalan alueelta. Investointi vahvistaa Stora Enson asemaa kansainvälisesti johtavana kartonkien valmistajana.

 

Viime viikolla Stora Enso ilmoitti investoivansa Imatran tehtailleen ensi vuoden aikana 42 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa kemihierremassan saatavuutta ja vauhdittaa mikrokuitusellun kaupallistamista. Mikrokuitusellu …

Lue lisää

Milloin Vapaavuori hoitaa päätyötään?

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) jatkaa Ylen Ykkösaamussa ristiretkeään oman puolueensa hallituksessa sopimaa maakuntauudistusta vastaan.

 

 

Helsinkiläisenä joutuu kysymään, milloin pormestari aikoo valta- ja puoluepolitiikan sijaan hoitaa päätyötään eli Helsingin ja helsinkiläisten asioita? Missä ovat Vapaavuoren ratkaisut ongelmiin, jotka tuntuvat helsinkiläisten arjessa?

 

 

Asumiskustannukset Helsingissä ovat kohtuuttomia esimerkiksi yksineläville. Kivihiilen poltto …

Lue lisää

Kohti terveitä tiloja

 

Sisäilmaongelmat ja rakentamisen laatu ovat puhuttaneet jo pitkään. Huolimatta lukuisista ministeriöiden ja kuntien selvityksistä ja toimenpideohjelmista, voimme edelleen lähes viikoittain lukea ikäviä uutisia kosteusvaurioista kärsivistä päiväkodeista, kouluista ja muista julkisin varoin rakennetuista ja ylläpidettävistä rakennuksista. Syitä ongelmiin on jahdattu niin päättäjien, rakentajien kuin käyttäjienkin suunnalta. Ongelman edessä olemme usein hämmentyneitä, eikä riittävän ripeään toimintaan aina löydy uskallusta ja osaamista. Tilojen käyttäjien terveys vaarantuu ja kansanterveyden lisäksi vaurioituneet …

Lue lisää

Metsien aktiivinen käyttö kasvattaa metsien ilmastohyötyä

Olin yksi EU:n neuvottelijoista Pariisin ilmastosopimuksessa. Sopimuksessa metsien merkitys nousi uuteen arvoon. Pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutoksen pitämiseksi siedettävänä on ihmistoiminnan päästöjen ja luonnon hiilinielujen tasapaino. Metsien tarjoama hiilinielu on tässä avainasemassa. Metsien ja biotalouden merkitys on myös suuri, kun maailma pyrkii eroon fossiilitaloudesta.

Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ilmasta. Jos puusto kasvaa enemmän kuin sitä käytetään tai kuolee, metsät toimivat hiilinieluna. Suomessa metsien kasvu on yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Se on selvästi puuston käyttöä enemmän. Suomen …

Lue lisää

Kurssi kohti vähähiilistä rakentamista

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Rakentamisen hiilijalanjälki on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä. Miksi näin tapahtuu, miten muutokseen voi varautua ja mitä hyötyä tästä kaikesta on?

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista kasvihuonekaasuista ja kuluttaa noin puolet raaka-aineista. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä ja kiertotalouden kärkimaa jo vuonna 2025. Tavoitteiden saavuttamisessa rakennusala on tärkeässä roolissa.

Rakentamisessa on tähän asti pyritty vähähiilisyyteen energiatehokkuutta parantamalla, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan ajattelutavan muutos ja kokonaisvaltaisempaa elinkaariajattelua. Rakennusmateriaalien …

Lue lisää

Mitä se hallitus meni taas tekemään?

Uutisvuoksi

Eduskuntatyö on kesän jäljiltä päässyt täyteen vauhtiinsa. Keskustelu menee kovin tuttuja uria pitkin. Hallitus tekee mielestään sen mitä pystyy, opposition mielestä se taas ei ole kovinkaan paljoa ja ne vähätkin toimet vääränsuuntaisia. Nyt tuntuu viesti olevan se, että hallitus vähät välittää heikko-osaisten asemasta.

Katsotaanpa mitä se hallitus meni taas tekemään.

Suomessa monet lapsiperheet ovat taloudellisesti heikossa asemassa. Lapsiperheköyhyyttä Suomesta löytyy, vaikka asiat ovat menneet reippaasti parempaan suuntaan.

Lasten päivähoitomaksut ovat yksi suurimmista lapsiperheiden kulueristä. Jo aiemmin …

Lue lisää

Europarlamentti katsoo eteenpäin eikä peräpeiliin

Olin neuvottelemassa EUn puolesta Pariisin ilmastosopimusta. Pitkän aikavälin tavoite on hiilidioksidipäästöjen ja -nielujen tasapaino, jossa metsillä on kasvava merkitys.

Euroopan parlamentin äänestyksessä päättämä LULUCF-kanta kunnioittaa Pariisin sopimusta. Se mahdollistaa kasvavan biotalouden ja metsien aktiivisen hoidon ja käytön osana ilmastopolitiikkaa.

Metsätalouden ja -teollisuuden laajuutta missään jäsenmaassa ei sidota pelkästään historiaan. Biotalouteen on mahdollista investoida ja kasvattaa tuotantoa, kunhan se tapahtuu kestävän metsien käytön rajoissa.
Suomessakin metsäteollisuus voi kasvaa maltillisesti ja käyttää lisää suomalaista puuta ilman, että lisähakkuut muuttuisivat päästöiksi. …

Lue lisää

Löytyykö työlle tekijöitä

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

 

Kerimäellä toimivan puuelementtitehtaan johtaja sanoi maanantaina, että ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa. Se hidastaa yrityksen kasvua. Tuotteilla olisi menekkiä ripeämminkin.

 

Imatralla toimiva metallialan yrittäjä kertoi heinäkuussa, että vaikka ammattitaitovaatimukset eivät ole kovin korkeat, ei riittävästi tekijöitä löydy. Toimitusajat venyvät.

 

Helsinkiläinen isä kertoi ammattikoulussa opiskelevasta …

Lue lisää

Ympäristöyhteistyö Venäjän kanssa tärkeää

Uutisvuoksi

Venäjä on Suomelle tärkeä yhteistyö- ja kauppakumppani. Naapurimme suhtautuminen ja teot Ukrainan kriisiin liittyen ovat viilentäneet länsimaiden ja Venäjän välejä. EU:n ja Venäjän toisilleen langettamat talouspakotteet jähmettivät taloudellisia suhteita

EU:n piirissä halukkuus keskustelun ja yhteistyön lisäämiselle Venäjän kanssa vaikuttaa kasvavan. Tämä on tärkeää, sillä ilman vuoropuhelua ja kanssakäymistä ei ratkota konflikteja eikä poliittisia kriisejä.

Suomi on pitänyt johdonmukaisesti yllä yhteyksiä Venäjään. Olen vajaan kahden vuoden aikana neuvotellut Venäjän ympäristöministeri Sergei Donskoin kanssa seitsemän kertaa. Asialistalla ovat olleet …

Lue lisää

Sähköautojen tulo voi yllättää

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasuista.

Sipilän hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa päästöistä syntyy maanteillä, joten ympäristöystävällisten ajoneuvojen yleistyminen on keskeistä. Tärkeää on myös parantaa liikenteen energiatehokkuutta sekä kehittää joukkoliikennettä ja uudenlaisia liikkumispalveluja.

Sähköautot ovat sekä vähäpäästöisiä että energiatehokkaita.

Autonvalmistajat panostavat voimakkaasti niiden kehittämiseen. Esimerkiksi Renault arvioi, että sähköautojen elinkaaren aikaiset kustannukset putoavat niin, että jo 2020-luvun alussa sähköauto voisi olla kokonaiskuluiltaan kuluttajalle …

Lue lisää

1234...