Blogi

  • Kaikki
  • Arkisto
  • Yleinen

Lisää ja edullisempia opiskelija-asuntoja

Suomenmaa

Opis­ke­li­joi­den asun­to­pu­la on jat­ku­nut pit­kään. Vain noin kol­man­nek­sel­le opis­ke­li­jois­ta on tar­jol­la koh­tuu­hin­tai­nen opis­ke­li­ja-asun­to. Pa­hin ti­lan­ne on kas­vu­kes­kuk­sis­sa.

Opis­ke­li­ja-asun­to­ja tar­vi­taan li­sää. Sa­mal­la kun en­tis­tä use­am­pi opis­ke­li­ja pää­see eri­tyi­ses­ti hei­dän tar­pei­siin­sa ra­ken­net­tuun asun­toon, hel­pot­tuu ylei­nen pai­ne vuok­ra-asun­to­mark­ki­noil­la.

Juha Si­pi­län hal­li­tus on pur­ka­nut ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää by­rok­ra­ti­aa. Ta­voit­teem­me on alen­taa ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Li­säk­si eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­ja-asun­toi­hin olem­me koh­dis­ta­neet kak­si sel­väs­ti kus­tan­nuk­sia las­ke­vaa toi­mea: es­teet­tö­myyt­tä vaa­di­taan vain 5 pro­sen­til­ta asun­nois­ta ja mi­ni­mi­ko­ko voi ol­la 16 ne­li­ö­met­riä ylei­sen 20 ne­li­ön si­jaan.

Es­teet­tö­myys on …

Lue lisää

Yksinäisyys syö miestä ja naista

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 400 000 henkilöä Suomen aikuisväestöstä tuntee olonsa yksinäiseksi. Lapsista ja nuorista peräti noin joka kymmenes kärsii voimakkaasta ja jatkuvasta yksinäisyydestä. Nuo luvut ovat aivan liian suuria, vaikka Euroopan mitassa suomalaisten yksinäisyyden tuntemus on toisiksi pienintä.

 

Yksinäisyys on ihmiselle elämänlaatua heikentävä asia. Se on huolestuttavaa myös kansanterveyden näkökulmasta, koska …

Lue lisää

Climate action takes place today

Helsinki Times

When I was a boy Finnish winters used to be cold and snowy. A white Christmas was more of a rule than an exception. Today, things have turned the other way around, at least in the Helsinki region: winters have gradually become rainy and warmer than before. However, globally we are among the very fortunate ones – it can be annoying to walk dark and rainy streets for months but that is nothing compared …

Lue lisää

Sotea ei voi jättää tekemättä

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

 

Suomalaiset ovat turhautumiseen asti odottaneet sote-uudistuksen valmistumista. Koko uudistuksen idea on taata suomalaisille yhdenvertaiset julkisesti järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Kun vastuu palvelukokonaisuudesta on yhden järjestäjän käsissä, loppuu ihmisten pompottelu. Hoitoketjut tulevat ehjiksi. Palveluita tuottavat niin yksityiset yritykset kuin julkiset toimijat, kuten nykyisinkin.

 

Lue lisää

Kestävä biotalous hyödyttää ilmastoa

Uutisvuoksi

Stora Enson noin 70 miljoonan euron investointi kasvua tukeviin uudistuksiin Imatran tehtailla vihitään käyttöön tänään perjantaina 3.11.2017. Toteutuksessa on ollut mukana yli 20 yritystä Etelä-Karjalan alueelta. Investointi vahvistaa Stora Enson asemaa kansainvälisesti johtavana kartonkien valmistajana.

 

Viime viikolla Stora Enso ilmoitti investoivansa Imatran tehtailleen ensi vuoden aikana 42 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa kemihierremassan saatavuutta ja vauhdittaa mikrokuitusellun kaupallistamista. Mikrokuitusellu …

Lue lisää

Milloin Vapaavuori hoitaa päätyötään?

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) jatkaa Ylen Ykkösaamussa ristiretkeään oman puolueensa hallituksessa sopimaa maakuntauudistusta vastaan.

 

 

Helsinkiläisenä joutuu kysymään, milloin pormestari aikoo valta- ja puoluepolitiikan sijaan hoitaa päätyötään eli Helsingin ja helsinkiläisten asioita? Missä ovat Vapaavuoren ratkaisut ongelmiin, jotka tuntuvat helsinkiläisten arjessa?

 

 

Asumiskustannukset Helsingissä ovat kohtuuttomia esimerkiksi yksineläville. Kivihiilen poltto …

Lue lisää

Kohti terveitä tiloja

 

Sisäilmaongelmat ja rakentamisen laatu ovat puhuttaneet jo pitkään. Huolimatta lukuisista ministeriöiden ja kuntien selvityksistä ja toimenpideohjelmista, voimme edelleen lähes viikoittain lukea ikäviä uutisia kosteusvaurioista kärsivistä päiväkodeista, kouluista ja muista julkisin varoin rakennetuista ja ylläpidettävistä rakennuksista. Syitä ongelmiin on jahdattu niin päättäjien, rakentajien kuin käyttäjienkin suunnalta. Ongelman edessä olemme usein hämmentyneitä, eikä riittävän ripeään toimintaan aina löydy uskallusta ja osaamista. Tilojen käyttäjien terveys vaarantuu ja kansanterveyden lisäksi vaurioituneet …

Lue lisää

Metsien aktiivinen käyttö kasvattaa metsien ilmastohyötyä

Olin yksi EU:n neuvottelijoista Pariisin ilmastosopimuksessa. Sopimuksessa metsien merkitys nousi uuteen arvoon. Pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutoksen pitämiseksi siedettävänä on ihmistoiminnan päästöjen ja luonnon hiilinielujen tasapaino. Metsien tarjoama hiilinielu on tässä avainasemassa. Metsien ja biotalouden merkitys on myös suuri, kun maailma pyrkii eroon fossiilitaloudesta.

Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ilmasta. Jos puusto kasvaa enemmän kuin sitä käytetään tai kuolee, metsät toimivat hiilinieluna. Suomessa metsien kasvu on yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Se on selvästi puuston käyttöä enemmän. Suomen …

Lue lisää

Kurssi kohti vähähiilistä rakentamista

Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo

Rakentamisen hiilijalanjälki on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä. Miksi näin tapahtuu, miten muutokseen voi varautua ja mitä hyötyä tästä kaikesta on?

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista kasvihuonekaasuista ja kuluttaa noin puolet raaka-aineista. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä ja kiertotalouden kärkimaa jo vuonna 2025. Tavoitteiden saavuttamisessa rakennusala on tärkeässä roolissa.

Rakentamisessa on tähän asti pyritty vähähiilisyyteen energiatehokkuutta parantamalla, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan ajattelutavan muutos ja kokonaisvaltaisempaa elinkaariajattelua. Rakennusmateriaalien …

Lue lisää

Mitä se hallitus meni taas tekemään?

Uutisvuoksi

Eduskuntatyö on kesän jäljiltä päässyt täyteen vauhtiinsa. Keskustelu menee kovin tuttuja uria pitkin. Hallitus tekee mielestään sen mitä pystyy, opposition mielestä se taas ei ole kovinkaan paljoa ja ne vähätkin toimet vääränsuuntaisia. Nyt tuntuu viesti olevan se, että hallitus vähät välittää heikko-osaisten asemasta.

Katsotaanpa mitä se hallitus meni taas tekemään.

Suomessa monet lapsiperheet ovat taloudellisesti heikossa asemassa. Lapsiperheköyhyyttä Suomesta löytyy, vaikka asiat ovat menneet reippaasti parempaan suuntaan.

Lasten päivähoitomaksut ovat yksi suurimmista lapsiperheiden kulueristä. Jo aiemmin …

Lue lisää

1234...