Mitä se hallitus meni taas tekemään?

Uutisvuoksi

Eduskuntatyö on kesän jäljiltä päässyt täyteen vauhtiinsa. Keskustelu menee kovin tuttuja uria pitkin. Hallitus tekee mielestään sen mitä pystyy, opposition mielestä se taas ei ole kovinkaan paljoa ja ne vähätkin toimet vääränsuuntaisia. Nyt tuntuu viesti olevan se, että hallitus vähät välittää heikko-osaisten asemasta.

Katsotaanpa mitä se hallitus meni taas tekemään.

Suomessa monet lapsiperheet ovat taloudellisesti heikossa asemassa. Lapsiperheköyhyyttä Suomesta löytyy, vaikka asiat ovat menneet reippaasti parempaan suuntaan.

Lasten päivähoitomaksut ovat yksi suurimmista lapsiperheiden kulueristä. Jo aiemmin kaikkein pienituloisimpien maksuja kevennettiin. Nyt täysin maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6 700 perhettä lisää. Toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin.

Äitiysavustusta korotetaan ja äitiyspakkauksen sisältöä kehitetään. Kaikkein pienimpiä perhe-etuuksia, äitiys-, isyys-, vanhempainrahoihin sekä sairaspäivärahoihin tehdään pieni korotus. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee. Perheellisten opiskelijoiden arkeen tulee helpotusta opintotuen huoltajakorotusta nostamalla.

On tärkeää vahvistaa niiden asemaa, jotka ovat syrjäytymässä tavallisesta arjesta. Turvakotitoimintaa lisärahoitetaan, samoin päihteitä käyttävien äitien hoitoa.

Nuorten mahdollisuuksia päästä elämässään eteenpäin parannetaan. Ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään 1 000 opiskelijavuodella. Tällä vastataan osin nuorisotyöttömyyteen. Nuorten matalan kynnyksen palvelumalli eli Ohjaamo-toiminta sai lisärahoituksen jo aiemmin. Nyt hallitus päätti rahoittaa 3 miljoonalla eurolla nuorten psykososiaalisen tukipalvelun rakentamista Ohjaamoiden yhteyteen.

Takuueläkettä korotetaan nyt kolmannen kerran tällä hallituskaudella. Korotus koskee myös nuorten kuntoutusrahaa.

Yle-vero poistuu puolelta miljoonalta kaikkein pienituloisimmalta. Muistetaanhan myös nämä päätökset.

Jaa juttu SoMessa: