Europarlamentti katsoo eteenpäin eikä peräpeiliin

Olin neuvottelemassa EUn puolesta Pariisin ilmastosopimusta. Pitkän aikavälin tavoite on hiilidioksidipäästöjen ja -nielujen tasapaino, jossa metsillä on kasvava merkitys.

Euroopan parlamentin äänestyksessä päättämä LULUCF-kanta kunnioittaa Pariisin sopimusta. Se mahdollistaa kasvavan biotalouden ja metsien aktiivisen hoidon ja käytön osana ilmastopolitiikkaa.

Metsätalouden ja -teollisuuden laajuutta missään jäsenmaassa ei sidota pelkästään historiaan. Biotalouteen on mahdollista investoida ja kasvattaa tuotantoa, kunhan se tapahtuu kestävän metsien käytön rajoissa.
Suomessakin metsäteollisuus voi kasvaa maltillisesti ja käyttää lisää suomalaista puuta ilman, että lisähakkuut muuttuisivat päästöiksi. Joka tapauksessa Suomen metsät ovat jatkossakin yksi Euroopan suurimpia hiilinieluja.

Ehdotukseni Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2045 on nyt erittäin tarpeellinen. Suomi tarvitsee konkreettisen suunnitelman hiilineutraaliudesta, jotta metsien käyttöä voi lähivuosikymmeninä kasvattaa.

Monet suomalaiset mepit yli puoluerajojen ansaitsevat tunnustuksen hyvästä työstä. Europarlamentin ymmärrys metsäasioissa kasvoi. Kiitän erityisesti Nils Torvaldsia. Myös Mia-Petra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Hannu Takkula ja Anneli Jäätteenmäki tekivät hienoa vaikuttamistyötä omissa ryhmissään.

Parlamentin kanta eroaa merkittävästi ympäristövaliokunnan kesäisestä näkemyksestä. Nyt hyväksytty kanta on hyvä tausta neuvotteluille, joita yksityiskohtaisista hiilinielujen laskentasäännöistä käydään tulevaisuudessa. Niissä Suomelle riittää vielä paljonkin ongelmia esimerkiksi menneiden vuosien metsäkadon päästöjen kompensoimiseksi.

Seuraava etappi on ympäristöministerien neuvosto, johon puheenjohtajamaa Viro pyrkii tuomaan kompromissiesityksen lokakuussa. Sen tueksi tarvitaan laaja jäsenmaiden tuki.

Viimeksi tiistaina keskustelin Ranskan ministerikollega Hulot’n kanssa. Ensi viikolla tapaan taas ilmastokomissaarin. Myös jäsenmaiden on löydettävä tasapainoinen ratkaisu, joka kannustaa kestävään metsänhoitoon ympäri Euroopan.

Jaa juttu SoMessa: