Ammatillisen koulutuksen uudistus tehdään paikallisesti

Uutisvuoksi

Ammatillisesta koulutuksesta on muotoutunut vuosikymmenten saatossa monimutkainen ja nykytarpeisiin nähden osin tehoton koulutusjärjestelmä. Nyt käynnistetyn uudistuksen taustalla on työelämän muutos, teknologian kehittyminen sekä tiedon lisääntyminen. Koulutuksen on vastattava nykyisen ja tulevan yhteiskunnan tarpeita entistä paremmin. Jatkossa on saatava vähemmällä enemmän aikaan.

Jatkossa ammatillinen koulutus on nopeampaa, joustavampaa ja sitä voidaan muokata paremmin opiskelijan sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeita vastavaksi. Suurin muutos on laajentaa työssäoppimista uuden koulutussopimusmallin mukaisesti. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen.
Myös työsuhteessa tapahtuva oppisopimusjärjestelmä säilyy.

Uudistus ei tarkoita aloituspaikkojen tai koulutusverkon karsintaa vaan sitä, että koulutusta järjestetään tarpeen mukaan ja paikallisesti kehittäen. Pieneneviä resursseja tulee kohdentaa alueellisesti tasapuolisesti ja erityisesti oppilaitoksille, joissa koulutuksen läpäisyaste on hyvä. Keskeyttämiset vähenevät, kun opiskelijaa voidaan aidosti ohjata ja kun työelämän koulutustarpeet ja opiskelijan yksilölliset ominaisuudet voidaan linkittää yhteen. Maakunnallisilla koulutuksen järjestäjillä on paras tuntuma vaikutusalueensa työelämään ja erityispiirteisiin. Aloituspaikkoja tulee suunnata tulevaisuuden aloihin, kuten biotalouteen ja puurakentamiseen.

Ruokolahden metsäkoulun tulevaisuus on turvattava. Metsäkoulu on mitä parhain esimerkki ammattilaisia tuottavasta oppilaitoksesta, joka vastaa suoraan alueellisten yritysten tarpeisiin. Lähes kaikki metsäkoneenkuljettajiksi opiskelevat työllistyvät valmistumisen jälkeen. Koulutuksen järjestämislupa tarvitaan suoraan Saimaan ammattiopistolle. Yhteistyöstä Tampereen seudun ammattiopiston kanssa voidaan luopua. Sampo pystyy järjestämään metsäkoneenkuljettajakoulutusta laadukkaasti. Virallisella koulutuksen järjestäjällä on merkitystä myös opiskelijalle.

Ammattiopistojen ensi vuoden rahoitus on järjestettävä aiemmin suunnitellulla tavalla. Säästöt on toteutettava tasapuolisesti kohdentuen samanarvoisesti kaikkiin ammattiopistoihin. Nyt suunniteltu ensi vuoden rahoitusmalli kurittaa maakuntien kuuliaisesti toimineita ammattiopistoja. Ensi vuoden rahoitus on järjestettävä järjestämisluvan opiskelijamäärän mukaisesti eikä tämän vuoden toteutuneen opiskelijamäärän perusteella.

 

Jaa juttu SoMessa: