Monta syytä rakentaa puusta

Imatralainen, Lappeenrannan Uutiset

Puu on suuri mahdollisuus rakennusalalle. Ekologisuuden rinnalle ovat nousseet ihmisten terveys, rakentamiskustannusten alentaminen ja maailmanlaajuinen kiinnostus puuta kohtaan rakennusmateriaalina. Suomalaiset voivat ottaa merkittävän siivun puun jatkojalostuksen liiketoiminnasta ja samalla vienti paranee.

Suomessa puurakentamisen laajentuminen kerrostalorakentamiseen etenee hitaasti. Uusien kerrostalojen rakentamisessa vain 6% rakennetaan puusta, kasvuvaraa siis on kotimaassa, puhumattakaan vientimahdollisuuksista.

Rakennusmääräyskokoelman käynnissä olevassa uudistustyössä sääntelykapeikkoja lavennetaan. Osaamisen kehittämiseksi on vireillä toimenpiteitä, kuten rakennusinsinöörien täydennyskoulutusohjelma. Koulutusta on lisättävä rakentamisen joka osa-alueella lähtien viranomaisista päättäjiin.

Asenteet eivät muutu suoraviivaisesti tietoa lisäämällä. Muutos on mahdollista vain todellisten rakennushankkeiden kautta. Puurakennushankkeiden käynnistämistä on syytä vauhdittaa ja tässä julkiset rakennushankkeet voivat olla esimerkkinä.

Teollisen rakentamisen kehittäminen on järkevää monesta syystä. Rakennustyötä pystytään siirtämään maakuntiin vaikka talon kokoaminen tapahtuukin kasvukeskuksissa, joissa on jo pulaa suunnittelijoista ja rakennusmiehistä. Teollisen rakentamisen nopeus on selkeä etu ja häiriötkin naapureille vähenevät. Puu pitää tuoda kaupunkirakentamiseen uudis- ja korjausrakentamisessa. Tämä vaatii kaupungeilta kehitystyötä, erityisesti osaamisen kasvattamista ja puurakentamisen mielikuvien avartamista. Ja kaikkien materiaalien yhteiskäyttöä tulee edistää entisestään.

Puurakentamisen kehitysloikalle on nyt annettava mahdollisuus. Pitkät puurakentamisen perinteemme ja materiaaliomavaraisuus on käännettävä palvelemaan työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Jaa juttu SoMessa: